ZDANIEM SOCJOBIOLOGII

niemowlak390

Inaczej mówiąc, w jakim zakresie zachowa­niem tym kieruje zależność biologiczna, zależność od podłoża gene­tycznego, a w jakim stopniu wychowanie i środowisko. Dodajmy zresztą od razu, że wcale niełatwo wyodrębnić, szczególnie w za­chowaniu człowieka, te dwa źródła uwarunkowań, niełatwo wyod­rębnić to, co wrodzone, od tego, co nabyte. Otóż socjobiologia głosi, że uważne i należycie prowadzone ob­serwacje świata zwierząt (szczególnie zwierząt najwyżej zorganizo­wanych) pozwalają uczonemu wyrobić sobie pogląd na źródła za­chowań człowieka, który jest przecież tylko ogniwem w rozwoju świata żywych organizmów. Obserwując zachowanie zwierząt, co­raz lepiej rozumiemy korzenie zachowań człowieka.Większość europejskich biologów nie zgadza się z socjobiologa- mi, jeśli idzie o metodykę badań i wnioski z nich wypływające.

Dodaj komentarz