W WALCE Z NĘDZĄ

badania-genetyczne-dna-genom-geny-a-nieplodnosc-badania-na-nieplodnosc-badanie-kariotypu-ARTICLE_MAIN-36839

W walce z nędzą, z niesprawiedliwością, z wyzyskiem na nic się zda działalność ludzka: genom określa zdolności, intelige­ncję, pozycję społeczną… Ten swoisty maltuzjanizm (to Malthus głosił przecież, że ludzie sami są winni temu, iż są biedni) wyraźnie odczytać można w wywodach najradykalniej szych (i najbardziej znanych) przedstawicieli socjobiologii. I, dodajmy, te właśnie tezy służą dzisiaj prawicy politycznej, a w USA neokonserwatystom jako naukowa podbudowa ich przekonań. Warto tu przypomnieć nazwisko uczonego, który w wydatny spo­sób przyczynił się do zrozumienia charakteru, a właściwie istoty lu­dzkiego behawioru i jego zależności zarówno od podłoża genetycz­nego, jak i środowiska. Uczonym tym jest Kanadyjczyk D.O. Hebb. Jest on autorem metafory, która cały ten problem nader zgrabnie tłumaczy.

Dodaj komentarz