NIEBEZPIECZEŃSTWO WNIOSKOWANIA

z13462203Q,Coz--genetyka-mowi--ze-to-sie-moze-zdarzyc

Niebezpieczeństwo wnioskowania na podstawie przykładów ze świata zwierzęcego o istocie i charakterze behawioru ludzkiego po­lega właśnie na tym, że takie wyodrębnienie nie jest możliwe. Jeśli zaś socjobiologowie na przykładach z życia termitów lub ryb opiera­ją swój pogląd na genezę zachowań człowieka – sprowadzają go do roli niewolnika swoich genów, odbierają mu prawo dowolności. Uczony francuski Pierre-Paul Grasse – na którego będę się tutaj nieraz jeszcze powoływał – powiada, że tezy socjobiologów dadzą się zastosować tylko do pewnych „kompleksów instynktownych” u zwierząt. Ale o decydującym wpływie tych kompleksów na zacho­wanie zwierząt niższych wiedziano od dawna i nie o to przecież soc- jobiologom idzie.Uczeni wszystkich większych ośrodków naukowych przeprowa­dzają wiele ciekawych doświadczeń na zwierzętach, głównie na my­szach i szczurach, mogąc manipulować zwierzętami o identycznym podłożu i potomstwem dowolnie wyselekcjonowanym.

Dodaj komentarz