KRAŃCOWE STANOWISKA

tak_dziala_genetyka_2013-11-04_00-58-23

Nietrudno się domyślić, jakie są krańcowe stanowiska. „Cały be- hawior istot żywych (a więc i człowieka) zależy od podłoża genety­cznego” oto jedno stanowisko. „Cały behawior człowieka uwaru­nkowany jest wyłącznie przez środowisko i wychowanie” – oto dru­gie. O ile drugi pogląd ma nielicznych raczej wyznawców, to pierw­szy zyskał sobie w ostatnim dziesięcioleciu niemałą armię zwolenni­ków dzięki pracom socjologów amerykańskich, opierających się w swoich badaniach i teoriach na doświadczeniach takich wybitnych etologów, jak laureat Nagrody Nobla – Konrad Lorenz. Laika, a właściwie każdego człowieka, do którego dochodzą gło­sy tych sporów, interesuje najbardziej on sam. On sam, to znaczy: jaki jest zakres jego wolności, jego wolnej woli w kierowaniu swoim zachowaniem czy też przystosowaniem się do zmieniających się sy­tuacji i uwarunkowań.

Dodaj komentarz