GENY CZY OTOCZENIE?

images

Zastanawianie się mówi Hebb co bardziej wpływa na charakter i sylwetkę.psychiczną człowieka: geny czy oto­czenie, jest tak samo pozbawione sensu, jak pytanie, co bardziej wpływa na wielkość powierzchni czworoboku: jego długość czy sze­rokość? W obydwu wypadkach odpowiedź jest identyczna. Inaczej mówiąc, fenotyp psychiczny jest zależny od obydwu jego uwarun­kowań. I to nie tyle przez ich sumowanie, ile przez mnożenie. Obli­czenie długości czworoboku albo obliczenie jego szerokości nic nam nie powie o jego powierzchni. Podobnie jest z charakterem, z psychiką, z zachowaniami. Obydwa uwarunkowania są niezbędne. Jeśli zabraknie instrukcji podłoża genetycznego i wpływów środo­wiska lub otoczenia (dom rodzinny, szkoła), rozwój jednostki nie będzie w ogóle możliwy. Dodam tu jeszcze jedną istotną uwagę.

Dodaj komentarz