DOBRY MATERIAŁ DOŚWIADCZALNY

badania_genetyczne

Nie trzeba chyba dodawać, że na człowieku tego rodzaju doświadczenia nie są możliwe do przeprowadzenia. Człowiek nie jest dobrym materia­łem doświadczalnym przede wszystkim ze względu na nieliczne potomstwo i długoletni okres reprodukcyjny. No, a poza tym czło­wiek kojarzy się w pary według swego upodobania, a nie według upodobania i życzenia biologa eksperymentatora… Niektórymi zagadnieniami tej bogatej problematyki zajęli się dwaj naukowcy francuscy: Jean Medioni i Gerard Vaysse, poświę­cając im ciekawy artykuł w numerze 155 (maj 1984) czasopisma francuskiego „La Recherche”. Wyjaśniają oni między innymi, co należy rozumieć pod określeniem: „czynniki wrodzone”. Termin budzi bowiem często wiele nieporozumień.Otóż podkreślają oni z całym naciskiem, że konkretny gen i bio­chemiczny efekt jego działania (np. kodowanie jakiegoś enzymu) nie mają wpływu na cechy charakteru jednostki.

Dodaj komentarz