CZTERY RODZAJE PASOŻYTÓW

U człowieka chorobę tę wywołują cztery rodzaje pasożytów. Są to pierwotniaki żyjące we krwi. Noszą one łacińską nazwę Plasmodium (po polsku zarodziec). Istnieje więc Plasmodium falciparum (sierpowaty), Plasmodium malariae (pasmowy), Plasmodium ovale (owalny) i Plasmodium vivax (ru­chliwy). Tę ostatnią formę spotyka się głównie w Zairze, ale rzecz ciekawa, obserwowano ją również w Polsce, gdzie wywoływała roz­powszechnioną w klimacie umiarkowanym formę zimnicy znaną pod postacią trzeciaczki. Rozwój pasożyta uzależniony jest od dwóch nosicieli: komara widliszka i człowieka. Epidemiologia tej choroby związana jest z rozprzestrzenieniem geograficznym i właściwościami ekologicznymi tego komara. Cykl I zaś komar-człowiek-komar (odkryty w latach 1887-1895 kolejno przez C. Golgiego, R. Rossa i G. B. Grassiego) wygląda mniej wię­cej następująco: zarodziec znajduje się w gruczołach ślinowych ko­mara pod postacią sporozoitu.

Dodaj komentarz