CODZIENNE DOŚWIADCZENIE

Czego nas uczy codzienne doświadczenie? Uczy nas prostej i sprawdzalnej prawdy, że według wszelkiego prawdopodobieństwa część behawioru (od angielskiego słowa behaviour – zachowanie się) człowieka ma swoje podłoże genetyczne, a część ma uwarunko­wania socjokulturowe, czyli jest nabyta. Jak się przekonamy, spo­strzeżenie to należy do tych nielicznych przypadków, kiedy zdrowy rozsądek się nie myli. Tylko że naukowcom zdrowy rozsądek nie wystarcza… Trzeba więc od razu powiedzieć, że uczonym współczesnym dale­ko do jednomyślności, jeśli idzie o naukowe wyjaśnienie tego pro­blemu. A pogląd, że źródeł ludzkich zachowań należy szukać zaró­wno w podłożu genetycznym, jak i w otoczeniu bądź wychowaniu, wcale nie jest powszechny. Co więcej! Jak w żadnej innej dziedzinie spory między uczonymi przybrały formę ostrych przeciwieństw światopoglądowych.

Dodaj komentarz