BEZPOŚREDNI EFEKT BADANIA GENU

778336b1-2b2b-40b8-be4f-194c8f521faf_900x

Takiego związku przyczynowo-skutkowego nie ma. Jeśli badanie rodziny wykazuje, iż pewne cechy wyróżniające charakter, sylwetkę psychiczną czy za­chowanie jednostki mają według wszelkiego prawdopodobieństwa charakter dziedziczny, to w rzeczywistości są one bardzo dalekim efektem działania genów. Ich wpływ jest wielowarstwowy, wielo­poziomowy. „Bezpośredni efekt badania genu, o którym sądzi się, że jest od­powiedzialny za jakiś zakres zachowań, dzieli od obserwowanego skutku mnóstwo różnych wydarzeń” piszą wspomniani autorzy. Większa bowiem część cech wrodzonych, czyli uwarunkowanych biologicznie (genetycznie), jest efektem działania wielu genów jed­nocześnie. Takimi genami Są na przykład geny wpływające na roz­wój płciowy, na wzrost, na hormony nadnercza. Zjawiska organicz­ne bowiem, które są efektem działania tych genów, mają oczywiście wpływ na psychikę danej jednostki.

Dodaj komentarz